Ưu tiên xem:
-14%
Giá niêm yết: 22.000.000 
Giá khuyến mãi: 19.000.000 
-12%
Giá niêm yết: 26.000.000 
Giá khuyến mãi: 23.000.000 
-25%
Giá niêm yết: 16.000.000 
Giá khuyến mãi: 12.000.000 
-11%
Giá niêm yết: 135.000.000 
Giá khuyến mãi: 120.000.000